Nieuws

Gemeenteblad

Triomfatorflitsen is het gemeenteblad van Baptisten Alphen dat eens per kwartaal wordt uitgegeven. Het decembernummer staat in het teken van ‘Feest’. Met uiteraard aandacht aan het kerstfeest maar ook hoe ons kerstfeest zich verhoudt tot het Joodse Chanoekafeest en hoe beide feesten verhalen van Gods verlossingswerk.

Wij wensen u veel leesplezier.