Zending

Omdat wij geloven dat we het goede nieuws mogen verspreiden steunen we ook zendelingen. We zijn met name betrokken bij het werk van Henk en Trijnie van Dorp die zich in België inzetten voor de verspreiding van het evangelie.

Trijnie en Henk van Dorp groeiden op in Nederland en studeerden beiden aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Henk kwam in 1984 naar België om in het schepenteam van de Belgische Evangelische Zending het evangelisatiewerk te leren kennen. Ze hebben drie kinderen: Christiaan, Ruth en Deborah. Zij dienen de Heer nu al ruim 35 jaar binnen het werk van de BEZ. Ze waren betrokken bij gemeentestichting in Geraardsbergen en sinds 2001 in Brakel (Oost-Vlaanderen). Henk heeft een hart voor het Woord van God, Bijbelonderwijs en evangelisatie in België. Sinds 1996 is hij ook betrokken bij het bestuur van de BEZ. Inmiddels richt hij al zijn aandacht op de BEZ en gaat ook het werk in Brakel zelfstandig door.

Via stichting Havenlicht werkt Marien Gijsbertsen mee aan de bemoediging en verspreiding van het evangelie onder zeevarenden. Het Havenlicht is in 1974 ontstaan in Amsterdam. Gedreven door het verlangen om met de “vreemdelingen binnen onze poorten” het evangelie te delen begonnen Theo en Yvonne van Zuilekom in de haven van Amsterdam schepen te bezoeken.

In de loop van de jaren kwamen er meer vrijwilligers, en kon het werk zich uitbreiden naar andere havens. In 1986 is aan het werk de meer formele vorm van een stichting gegeven. Dit voor de duidelijkheid en verantwoording naar buiten toe.

In de loop van de tijd is samenwerking in allerlei vormen ontstaan met mede-“havenarbeiders” in andere landen. Dat is belangrijk voor het doorverwijzen van zeelui die op weg zijn naar een andere haven, voor het uitwisselen van materiaal en voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

In 1991 is het Havenlicht om deze redenen een hecht samenwerkingsverband aangegaan met de veel grotere Engelse zusterorganisatie Seamen’s Christian Friend Society (SCFS). Sindsdien voeren ze de naam Havenlicht/SCFS.