Jeugd- en kinderactiviteiten

Kindermiddagen

Naast het kinderkamp worden er ook knutselmiddagen georganiseerd voor de kinderen. In tegenstelling tot het kinderkamp zijn deze middagen ook toegankelijk voor kinderen die van buitenaf komen. Kinderen uit de gemeente krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze middagen en mogen net zoveel vriendjes en vriendinnetjes meenemen als ze willen. Het leuke hiervan is dat deze vriendjes en vriendinnetjes dan ook weer kinderen meenemen en als je één keer geweest bent, krijg je voortaan ook een persoonlijke uitnodiging.

Deze kindermiddagen zijn altijd op zaterdagmiddag en worden eens in de zes weken gehouden. De kinderen krijgen eerst iets te drinken met wat lekkers en dan gaan we naar een mooi verhaal luisteren met een Bijbelse strekking. Daarna mogen de kinderen zelf aan de slag. Ze kunnen kiezen uit verschillende werkjes en mogen natuurlijk ook meerdere werkjes maken. Een greep uit de werkjes die gemaakt worden: kerststukjes maken, (figuur)zagen, timmeren en verven, armbandjes en kettinkjes maken, figuren van brooddeeg maken, mozaïeken, nestkastjes maken, kleuren, knippen, plakken enzovoort.

Het doel van deze middagen is de kinderen op hun eigen niveau en op een ontspannen manier te vertellen van de Here Jezus en hen daarna de gelegenheid te geven om gezellig met elkaar bezig te zijn en leuke dingen te maken.

Kinderkamp

In de dagen vanaf Hemelvaartsdag tot en met zondag wordt er jaarlijks voor de kinderen van de basisschool een kinderkamp gehouden. Rond een Bijbels thema worden er allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd in en rondom de kapel.

Er worden Bijbelverhalen verteld of gespeeld en in groepjes hierover nagepraat en er wordt veel gezongen en geknutseld. Daarnaast is er ruimschoots tijd voor sport en spel en een uitje behoort ook bij het programma. Kinderen vanaf groep 3 mogen blijven slapen en voor zowel de kinderen als de leiding zijn deze dagen één groot feest. Op deze manier leren de kinderen elkaar beter kennen en hebben ze zo volop gelegenheid om vriendschappen op te bouwen en mogen ze weten dat ze niet alleen hoeven te zijn.