Zondagsscholen en Bijbelklas

Zondagsscholen en Bijbelklas

De zondagsscholen en Bijbelklas komen samen tijdens de zondagmorgendienst. Tijdens bijzondere feestdagen, Pasen, Pinksteren, Maranathazondag (de laatste zondag van september) en Kerst is er geen zondagsschool. Vaak beginnen de zondagsscholen gezamenlijk met zingen.

De lesstof bestaat uit een kaartsysteem dat de hele Bijbel behandelt en dat op verschillende niveaus kan worden aangeboden. Uitgangspunt daarbij is ook dat er zoveel mogelijk visueel materiaal wordt gebruikt.

Zondagsschool 1

(basisschool groep 1 en 2)

Zodra een kind 4 jaar geworden is, mag het instromen in zondagsschool 1. Iedere zondag komen de kinderen bij elkaar om te zingen, te bidden, te luisteren naar een Bijbelverhaal en een werkje te maken. Deze zondagsschool draait, in tegenstelling tot de andere zondagsscholen en de Bijbelklas, ook door in de zomervakantie.

Zondagsschool 2

(basisschool groep 3 t/m 6)

Aan het begin van het seizoen wordt gekeken hoe groot deze groep wordt en als het nodig is, wordt zij opgesplitst in twee groepen.

Bijbelklas

(groep 7 t/m Brugklas)

De jongeren van de Bijbelklas blijven in de morgendienst tot aan de prediking en gaan dan naar hun eigen lokaal. De eerste zondag van elke maand blijven ze helemaal in de morgendienst.