Zaalverhuur

Het gebouw of een gedeelte van het gebouw kan verhuurd worden aan derden mits de activiteiten waarvoor gehuurd wordt godsdienstig zijn en passen bij de grondslag van de Baptistengemeente, zoals omschreven in de Statuten en instructie voor verhuur. De huurders dienen niet alleen (met hun activiteiten) de grondslag van de Baptistengemeente te respecteren, het doel van de huur moet ook gericht zijn op het dienen van God en/of de verkondiging van Gods Woord, zoals vermeld in de Bijbel, diaconaal en/of maatschappelijk dienstbetoon/activiteiten en/of het samenkomen van gelovigen uit andere christelijke kerken en niet in strijd zijn met de eerder genoemde grondslag, dan wel de geloofsbeleving van de Baptistengemeente. Inuitzonderingsgevallen – een en ander te beoordelen door de raad van de gemeente – kan verhuur plaatsvinden als de activiteiten van de huurder zich kan verdragen met de grondslag en de geloofsbeleving van de Baptistengemeente.

Bij binnenkomst van de Triomfatorkapel komt u eerst in een grote ontvangstruimte. Hier bevinden zich de garderobe en de toiletten. Aan deze ruimte grenst een keuken met buffet. Daarnaast geeft deze ruimte toegang tot de kerkzaal en de vergaderruimte(n) op de begane grond.

Wij verhuren de volgende ruimtes:

De kerkzaal

Geschikt voor 400 personen, voorzien van een podium, doopvont en vast opgestelde beamer met scherm. Tevens kunt u gebruik maken van de geluidsinstallatie, een elektronische piano (Yamaha Clavinova) en indien nodig de airco.

Vergaderzalen begane grond

Op de begane grond zijn 3 vergaderzalen beschikbaar. Deze zalen worden gescheiden door geluiddichte en verwijderbare tussenwanden. Iedere zaal afzonderlijk is geschikt voor 25 personen met tafels en 50 personen zonder tafels. Naar gelang de vraag kunnen deze zalen aaneen geschakeld worden tot een capaciteit van 75/150 personen.
Er is een geluidinstallatie aanwezig en mogelijkheid tot gebruik van beamer met een vast scherm.

Crècheruimte

Op de begane grond beschikken we, naast de vergaderzalen, ook over een crèche ruimte met speelgoed en boxen. Tevens is er een aparte ruimte, voorzien van bedjes waar de kleintjes kunnen slapen als het nodig is. U dient zelf voor oppas te zorgen.

Recreatieruimte

Ook beschikken we over een grote benedenruimte, geschikt voor 100 personen, voorzien van een bar, banken en lage tafels.

Als u een ruimte huurt, is er altijd een dienstverlener aanwezig. Met vragen en problemen kunt u bij hem/haar terecht. De dienstverlener zorgt ook voor de consumpties.

Het nuttigen van alcoholische dranken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

Indien nodig kunnen stoelen bijgeplaatst worden.
Voor verdere vragen en prijzen kunt u terecht bij onze coördinator zalenverhuur:

Mevr. C.W. Nagorka-van Veen