Jaarthema 2023 / 2024

Het jaarthema van 2023/2024 is: Dicht bij God leven

Elk jaar zetten we als gemeente een koers uit voor een heel seizoen. Die koers is de leidraad voor het hele jaar. Dat is natuurlijk altijd gericht op God. Hij wil ons daarin leiden. Het jaarthema is vanaf zondag 10 september:

Dicht bij God leven

Ons jaarthema voor komend seizoen is: ‘Dicht bij God leven’. De tabernakel is bij uitstek een uitdrukking van God, waarin Hij laat zien dicht bij mensen te willen zijn. Andersom kunnen mensen dus ook dicht bij God leven. Het volk Israël leefde dicht bij God in de woestijn, nadat zij uit de slavernij waren gered. Die tabernakel had een specifieke indeling en God beschreef heel nauwkeurig aan Mozes hoe die er uit moest komen te zien in elke ruimte. De tent van de ontmoeting leert ons veel over hoe God toen met Israël optrok. Evengoed verwijst ook het Nieuwe Testament naar de tabernakel en mogen we ook verbindingen ontdekken door de Bijbel heen, zelfs met de Gemeente van Jezus Christus.

De jaartekst komt uit Johannes 14:23. Daarin staat:

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

God wil bij ons wonen. Wij mogen bij Hem wonen. Die twee kanten zitten er aan. De laatste zin van dit vers drukt precies het verlangen van God uit om bij mensen te wonen. Vader, Zoon en Heilige Geest willen in ons wonen. Dat is ontzagwekkend mooi! Dat verlangen van God zullen we dit seizoen dan ook uitvoerig onderzoeken, aan de hand van de tabernakel. Voor nu mogen we ons er op verheugen dat God de weg mogelijk heeft gemaakt door Zijn Zoon. Hij wil bij ons wonen. Ja, Hij woont in ons! En wij dus ook dicht bij God.

Ook het kringenwerk gaat weer van start, maar is dit keer niet gekoppeld aan het jaarthema. Er verschijnt dus ook geen kringenboekje. De kring zal bij de eerstvolgende bijeenkomst, zoals eerder in de nieuwsbrief genoemd, zelf kringenmateriaal zoeken. Natuurlijk kunt u met het boek ‘Op weg naar de hemel’ van Henk Binnendijk meedoen, maar de bespreking ervan wordt door de kring zelf ingevuld. Als u een ander thema wilt bespreken dan kan dat ook.

Wees welkom!!! Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is ons gebouw open voor ieder die mee wil leren. We organiseren ook kringen. Wilt u daar meer over weten? Zoek dan contact via deze link. We hebben kringen in:

  • Nieuwkoop
  • Alphen (Lage Zijde)
  • Alphen aan den Rijn (centrum)
  • Alphen aan den Rijn (Kerk en Zanen)
  • Boskoop / Waddinxveen
  • Een kring speciaal voor ouderen die overdag liever aan een kring meedoen
  • Een kring voor twintigers
  • Een kring voor dertigers (die vaak al een gezin hebben)