Jaarthema 2022 / 2023

Het jaarthema van 2022/2023 is: Samen Jezus volgen

Elk jaar zetten we als gemeente een koers uit voor een heel seizoen. Die koers is de leidraad voor het hele jaar. Dat is natuurlijk altijd gericht op God. Hij wil ons daarin leiden. Vorig seizoen hebben wij ons gericht op de 9 kenmerken van een gezonde gemeente. Dit seizoen trekken we natuurlijk verder naar de volgende ‘grazige weide’. We concentreren ons meer op de fundamenten van persoonlijk geloof. Het jaarthema is vanaf zondag 4 september:

Samen Jezus volgen

De jaartekst komt uit Johannes 15: 1-8. Daarin zegt Jezus:

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.”

En verder klinkt de oproep:

“Blijf in Mij, en ik in u.”

Uiteindelijk is het doel van dat alles prachtig verwoord in vers 8:

“Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.”

Aan de hand van het boekje van John Stott behandelen we één keer per maand op de zondagmorgen een thema. Het boek heet ‘Radicaal discipelschap’. Het is voor € 12,50 te bestellen bij de boekhandel. We hebben als gemeente ook een aantal exemplaren extra, mocht je later toch mee willen doen. We behandelen de acht hoofdstukken in acht maanden tijd in de dienst en praten er over verder tijdens de kringavond.

Het seizoen gaat dan als volgt:

Start seizoen vanuit Johannes 15: 1-8september
Aanpassen of radicaal anders zijn?oktober
Groeien in volwassenheid  november
Zorg dragen voor de schepping december
Een eenvoudige levensstijljanuari 2023
In balansfebruari
Afhankelijkheid: we hebben elkaar nodigmaart
Dood: een weg naar het levenapril

Wees welkom!!! Iedere zondagmorgen om 10.00 uur is ons gebouw open voor ieder die mee wil leren. We organiseren ook kringen. Wilt u daar meer over weten? Zoek dan contact via deze link. We hebben kringen in:

  • Nieuwkoop
  • Alphen (Lage Zijde)
  • Alphen aan den Rijn (centrum)
  • Alphen aan den Rijn (Kerk en Zanen)
  • Boskoop / Waddinxveen
  • Een kring speciaal voor ouderen die overdag liever aan een kring meedoen
  • Een kring voor twintigers
  • Een kring voor dertigers (die vaak al een gezin hebben)