Nieuws

Maand: januari 2024

Kindermiddag

Zaterdagmiddag 27 januari is de volgende kindermiddag, met dit keer als thema: Winter. Inloop zoals gewoonlijk om 12.15 uur en om 12.30 lunch, zingen en een verhaal. Daarna knutselen en iets lekkers ...

Lees verder
Gemeenteblad

Triomfatorflitsen is het gemeenteblad van Baptisten Alphen dat eens per kwartaal wordt uitgegeven. Het decembernummer staat in het teken van 'Feest'. Met uiteraard aandacht aan het kerstfeest maar oo...

Lees verder
Nieuws uit de haven

Kerstactie Havenlicht 2023 - een terugblik Ik ben echt blij en dankbaar hoe dit jaar de Kerstactie in de haven gelopen is! Allereerst het inpakken eind november, dat ging heel gesmeerd met ruim 20...

Lees verder