Baptisten? Wie zijn dat?

Baptisten zijn evangelische christenen die zich onderscheiden in hun geloofsbeleving, de doop en de gemeente. Baptisten komen voort uit de Engelse, Puriteinse stroming. Zij streefden een kerk na waarin Gods Woord in alles als uitgangspunt voor het geloof en handelen van de kerk werd genomen. Alleen dat wat in de Bijbel staat, gold als gezaghebbend. Wat niet in de Bijbel te vinden was werd direct afgeschaft. Ook vanuit Zwitserland ontstond een gelijksoortige groep mensen: de Anabaptisten.

Lees meer

Onze geloofswaarden

Nieuws