Calm me o Lord, as you stilled the storm

Calm me o Lord, as You stilled the storm,
still me o Lord, keep me from harm
let all the tumult within me cease
enfold me Lord in Your Peace.

Vertaling:

Geef me rust Heer, zoals U de storm deed liggen
maak mij stil Heer, behoed mij voor kwaad
Laat alle onrust in mij ophouden
borg mij in Uw Vrede.

Deze tekst komt uit een gebedenboek uit Felgild (Noord-Engeland). In Northumbria leeft een gemeenschap dagelijks met gebeden uit vroegere tijden. Ze stammen uit de tijden dat het christendom zich in Engeland via bijzondere geloofshelden verspreidde. Monniken deden veel van het zendingswerk vroeger. Zelfs in Noord Nederland zijn twee beroemde monniken gekomen, die later bisschoppen werden: Bonifatius en Willibrord. Van Bonifatius weten we dat hij in Noord Nederland kwam vanuit Engeland om de Friezen het Evangelie te verkondigen. Friezen waren toen zo’n beetje de bovenste helft van ons totaal aan huidige Nederlandse provincies. Toen bleek het niet zo eenvoudig om bij die stugge ‘Friezen’ het Evangelie te verkondigen. Bonifatius hakte daarom een heilige Wodan-eik om, van de gelijknamige afgod Wodan. Omdat de wraak van de goden uitbleef moest de God van Bonifatius wel sterker zijn. Zo kwamen de Noorderlingen tot geloof.

Het is eigenlijk wel mooi om te beseffen dat het Evangelie al zo lang klinkt in Nederland. We spreken dan namelijk rond 720 na Christus. Heel wat werkers zijn ons voorgegaan en wij volgen hen met dezelfde Grote Opdracht voor ogen. We streven hetzelfde na, we dienen dezelfde God. God is er nog steeds. Dat relativeert de boel ook wel eens, nietwaar?

Het is nu vakantieperiode. Wat kunnen gebeden zoals uit Felgild dan ook een enorme bemoediging zijn en rust geven aan onze onrustige zielen, die altijd op zoek zijn naar meer en groter. We mogen elkaar ook de zegenwens meegeven. Daarvoor zijn bovenstaande woorden heel mooi, maar de Bijbel vat het toch altijd in de meest krachtige termen. We wensen elkaar daarom een prachtige vakantietijd, waarin we tot rust komen en God mogen ontdekken op andere plaatsen. Wees gezegend! de woorden van Paulus uit Fillipenzen 4: 6-7 zeggen:

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

Shalom en heb een ontspannen vakantietijd!