Schep vreugde in de HEERE

Schep vreugde in de HEERE

Psalm 37:4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Hebt u al geboekt? Bent u al voorpret aan het beleven wat betreft de vakantie? Ik kan me zo voorstellen dat we er aan toe zijn. Nu het warme weer is gekomen, wilt u vast ook gaan genieten van een welverdiende vakantie. Een mooie tijd om ook te bezinnen.

Met al die verlangens naar vakantie en rust, die soms ook heel ingeburgerd zijn in onze westerse manier van leven, aanvaarden we denk ik ook van harte dat God ons grootste verlangen mag blijven. En God doet ook iets met onze verlangens. Maar niet zoals dat door sommige welvaartspredikers wordt verkondigd. God is geen Sinterklaas. Dat weten we natuurlijk wel. Het is wat mij betreft op het oneerbiedige af om de Heer zo voor te stellen. Maar wat doet God dan wel met onze verlangens?

Wel, Hij geeft ze ons. Ik bedoel niet de verlangens die iemand heeft, die God niet kent. Nee, God geeft ons nieuwe verlangens. Veel diepere en mooiere wel te verstaan! Voor een ongelovige zal het een onbekend gevoel zijn, maar voor de oprecht gelovige is het een waarheid die alleen met instemming wordt beantwoord. De gelovige schept vreugde in de Heer. Voor een ongelovige is geloof een plicht, een last die vol met regels en wetten is bezwaard. Zeker geen vreugdevolle ‘invulling’ van je leven. Wat win je dan met religie? De woorden heiliging en vreugde kunnen niet verder staan van hun eigen idealen en zoektocht naar geluk.

Gelovigen daarentegen – en zo mag ik ons aanspreken – kennen uit eigen ervaring de verbinding tussen vreugde en geloof. Wie Christus kennen en God van harte liefhebben vinden in het leven met God vreugde, vrede, geluk, rust, opbouw en overvloedige zegening. De zegeningen zijn geestelijk, niet materieel. God dienen is de grootste roeping waarin de gelovige met gewilligheid leeft, ver voorbij plicht. Wij vrezen God niet uit dwang of allerlei angstbeelden, die sommige gelovigen soms ook kennen. We worden niet opgejaagd tot heiliging. Nee, onze dienst aan God is vreugde.

En zo geeft God ons onze verlangens. Hij geeft ze doordat we in relatie met Hem treden. Hij schenkt ons verlangens die een ander vreemd zijn. Hij schenkt ons de geloofszekerheid als zegening. Hij geeft ons het verlangen naar de intimiteit van gebed en inzicht in Zijn Woord. Zo geeft God ons wat ons hart verlangt. Niet anders.

Hopelijk is uw of jouw vakantie vol met deze vreugde, zonder dat de rust van een welverdiende vakantie u ontnomen hoeft te worden. Geniet, maar geniet vooral van de volle genade Gods!