Jeugdwerkteam

Doelstelling

Het doel van het jeugdwerk is om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met het evangelie, om ze door middel van de Bijbel ervan te overtuigen dat ze een bewuste keuze moeten maken voor de Here Jezus en als ze die keus gemaakt hebben, te stimuleren om te groeien in het geloof. Alle lesstof wordt voor elk leeftijdsniveau op een pakkende en begrijpelijke manier aangeboden.

Daarnaast worden er, ook voor de diverse leeftijdsgroepen, allerlei ontspannende activiteiten georganiseerd om de onderlinge band te versterken. Een belangrijk gegeven is dat de jongeren in onze gemeente tot de trouwste bezoekers behoren van de samenkomsten.

Jeugdzorg

Tevens willen we, naast studie en ontspanning, een stukje zorg en aandacht aan onze jongeren geven. Ook in moeiten, zorgen en verdriet willen we als jeugdleiders naast onze jongeren staan en voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, hen helpen.

Organisatie en leiding

Het jeugdwerk binnen onze gemeente wordt gedragen door veel, met name, jonge mensen die een deel van hun tijd en energie gebruiken om met de kinderen en jongeren de Here Jezus te volgen. Van jeugdleiding wordt verwacht dat ze weten, dat ze een kind van God zijn en dat ze daar ook naar leven. Jaarlijks vindt er toerusting plaats, waaraan de jeugdleiding geacht wordt deel te nemen.

Elke afdeling van het jeugdwerk heeft haar eigen hoofdleiding en elke tak van het jeugdwerk is vertegenwoordigd in een jeugdwerkteam. Dit team bestaat uit minimaal 5 personen en heeft als taak al het jeugdwerk binnen de gemeente in goede banen te leiden. Dit gebeurt in onderling overleg alsmede in overleg met de raad.