De kracht van de Heilige Geest

De kracht van de Heilige Geest

Handelingen 1vers 8 zegt: “maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Wat is dat eigenlijk? Met regelmaat komt dit thema wel ter sprake bij gelovigen. Voor je het weet ben je in een uiteenzetting van verschillende opvattingen beland wat die kracht van de Heilige Geest is en hoe je die kan ontvangen. Misschien is dat ook wel omdat de Bijbel er op verschillende manieren over spreekt. De een benadrukt het ene aspect van de Heilige Geest, de andere weer een ander aspect. In de eerste plaats is de kracht van Gods Geest die kracht waarmee we geloof hebben. Dat wil zeggen: Gods Geest brengt de woorden uit de Bijbel tot leven. Ze gaan voor ons spreken. Soms spreken ze ons aan. Soms troosten die woorden uit Gods Woord ons. Weer een andere keer voelen we ons er wat ongemakkelijk bij. Die reikwijdte heeft Gods Woord en dus ook Gods Geest. Gods Geest trekt ons naar God de Vader. De Heilige Geest kan ons juist ook bewust maken van onze afstand tot God, doordat we niet altijd leven met God, of door de keuzes en daden die we maken en doen.

In dit gedeelte hangt de kracht van de Heilige Geest samen met het tweede gedeelte van vers acht. De Heilige Geest schenkt ons datgene wat nodig is om te getuigen. Meer dan eens heb ik zelf mogen ervaren hoe de Geest leiding geeft in ontmoetingen met mensen. Tijdens de cursus christelijk geloof merkte ik dat bijvoorbeeld. En nu ook, nu we met een groep verder zijn gegaan, om over de Bijbel verder te praten. Het bemoedigt mensen echt, dat zij de rijkdom van Gods Woord horen. Zelfs ongelovigen of zoekenden kunnen troost putten uit Gods Woord. Zo rijk wil Gods Geest ook wel werken.

Er zijn geen plekken waar Gods Geest niet kan komen. Het laatste gedeelte van vers acht spreekt over de omvang van het getuigenis. Tot aan de uiteinden van de aarde getuigt Gods Geest met en door ons heen om hen te redden, die ter dood gegrepen zijn om ze woorden van leven te geven. Daaruit mogen ze dan leven.

Ter geruststelling: Gods Geest doet niets wat wij zelf niet willen. Hij dringt zich niet op, ook al dringt Hij wel tot ons door. Hij zet ons niet zomaar ergens toe aan, maar spoort ons aan. Gods Geest kan ons volop dragen, terwijl we zelf mee lopen. Als we ons maar willen laten leiden, is er veel mogelijk.

Komend seizoen (rond oktober) starten we opnieuw met een cursus christelijk geloof. Dat is een mooie gelegenheid voor ons allemaal om onszelf de vraag te stellen of wij ons steentje willen bijdragen en te getuigen van ons geloof. Met de Heilige Geest dring ik er bij jullie op aan na te denken wie je daarvoor zou kunnen uitnodigen. Ga ervoor in gebed. Bid ook dat God je de vrijmoedigheid mag geven als het zover is. Bid ook of Gods Geest je de weg wil wijzen en vraag wat u of jij zou kunnen betekenen in deze cursus. Zou het niet mooi zijn als we weer een groep of misschien twee mogen bereiken met het goede nieuws van Jezus voor een wereld die zonder hoop is?

Dat vraagt natuurlijk best even wat van je. Er zijn wel wat drempels om over te gaan. Maar we hebben de belofte uit de mond van Jezus: de Heilige Geest zal je met kracht geven wat je nodig hebt, zodat we straks samen weer een prachtig getuigenis kunnen afgeven. Er zijn nog steeds mensen die tot bekering komen. Laat je niet afschrikken door cijfers over kerkverlating en laat je zeker niet ontmoedigen. Gods Geest werkt nog steeds, totdat God zegt dat het genoeg is. De Weerhouder geeft nog tijd om te getuigen (2 Thess 2:6). Laat ons dan met (Gods) kracht getuigen!