Evangelisatie

Evangelisatie

Evangeliseren betekent simpelweg: het nieuws verspreiden dat Jezus voor jou aan het kruis is gestorven. De Heer Jezus heeft in Mattheus 28:18-20 de opdracht gegeven het goede nieuws te verspreiden en mensen te leren wat Hij heeft onderwezen. We lezen in Handelingen 1:8 dat het goede nieuws over Jezus de hele wereld over moet gaan.

Heb jij vragen over het geloof? Wil je meer weten over het christelijk geloof? Een keer per jaar bieden wij een cursus waardoor je meer van het christelijk geloof te weten kan komen. Je gaat, samen met andere geïnteresseerden in gesprek met ons over onderwerpen als: wie is God? Wat is de Bijbel? Wie is Jezus of de Heilige Geest? We eten samen, luisteren naar een korte inleiding en gaan dan in gesprek. Is er bij ons net een cursus geweest? Misschien dat we je toch verder kunnen helpen. je kunt hier (hyperlink) contact met ons opnemen

Evangelisatie is ook de levensader van een gemeente. In onze gemeente hebben we een aantal kernwaarden als uitgangspunt voor evangelisatie:

Ontvangen en vermenigvuldigen

• Door discipelschap,

• door te (willen) leren hoe we omgaan met ongelovigen en hun (denk)wereld begrijpen.

Verbinden en verbreden

• In je eigen relatie met God

• en van daaruit door vriendschappen met anderen.

Dienen en delen

• Met blijdschap,

• gastvrij,

• laagdrempelig,

• dienen in woord en daad

• en met zorg en aandacht voor de ander.

Kortom:

 We getuigen van de (blijde) hoop die in ons is, juist ook door mensen hoop te bieden in een geïndividualiseerde tijd, vanuit onze relatie met God en met anderen, door ons vast te houden aan de waarheid van Gods Woord.