Onze geloofswaarden

Gemeenschap vormen

Wij willen met de Bijbel in handen samenkomen om God te eren en anderen daarin betrekken. We willen mensen opnemen in de gemeente die we mogen helpen op de weg van het geloof. God roept mensen en Jezus gaf Zijn leven om dat mogelijk te maken. De Heilige Geest leidt mensen om God vervolgens te antwoorden en gelovigen op te zoeken om zo een gemeenschap te vormen.

Opbouwend

Wij willen elkaar vanuit ons gedeelde geloof bemoedigen, aandacht hebben voor elkaar, samen bidden en elkaar aanvullen en versterken. God gebruikt mensen als levende stenen voor een bouwwerk van God. Wij zijn daarbij afhankelijk van Gods leiding en zegen. We bouwen elkaar op door samen op te trekken onder Gods leiding, Gods zegen en onderlinge aanmoediging tot (sterker) geloof.

Discipelschap

We willen met de Bijbel in de hand naar onze levens kijken en steeds meer groeien in wat Gods Woord van ons verlangt, uit liefde voor God. Met ons leven als mens, in ons gezin en als gemeente leren we wat het betekent om God te eren. We mogen daarin groeien, God geeft ons juist in de gemeente om te kunnen groeien en elkaar te helpen. Zo groeien we in discipelschap.

Evangeliserend

Wij willen ons inzetten voor de verspreiding van het goede nieuws, dat Jezus is gekomen om zondaren te redden. Waar God ons aanspreekt door Zijn Woord wil Hij door de gemeente heen ook Zijn Woord verder laten klinken. Door onszelf open te stellen om door God gebruikt te worden, anderen te steunen die het goede nieuws verspreiden en iedereen die er voor open staat te vertellen over het goede nieuws zijn we evangeliserend.