Diensten

De bidstond

Iedere zondag is er aansluitend op de dienst een bidstond in de kerkzaal. Deze duurt ongeveer 15 minuten

De diensten

Ieder zondagmorgen om 10:00 uur komen we met jong en oud samen om God te mogen eren met liederen, samen te bidden en te luisteren naar de Bijbel, Gods Woord. Tijdens de dienst willen we onze onderlinge verbondenheid gestalte geven. Iedereen wordt aangemoedigd tot een levend geloof in de dagelijkse praktijk. Met regelmaat zijn er ook jeugddiensten of bijzondere avonden met muziek en zang.

Wij stellen het bijzonder op prijs ook u in onze zondagmorgendienst te mogen begroeten en verwelkomen. Wij hopen dat u zich “thuis” zult voelen. Wij willen dat u weet en voelt dat u hier helemaal vrij en welkom bent, ongeacht of u vaker komt.

Voor kinderen tussen de 12 en 13 is er een aparte Bijbelklas. De eerste zondag van de maand blijven zij in de dienst. In de andere diensten gaat de Bijbelklas voor de prediking naar hun eigen lokaal. Tijdens de morgendienst is er voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar aanbod door de zondagsschool in twee groepen. De allerkleinsten kunnen terecht in de crèche waar hen met zorg en liefde aandacht wordt gegeven. Tijdens de bijzondere feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren en Maranathazondag) is er geen Bijbelklas of zondagsschool.

Het avondmaal

Met uitzondering van Pasen, Pinksteren, Kerst en de Maranatha zondag (eind september) zal tijdens de morgendienst het avondmaal gevierd worden. Aan het avondmaal mag ieder deelnemen die zijn geloof en vertrouwen in de Here Jezus gesteld heeft en weet, dat de Here Jezus zijn Heiland en Heer is.

De wijn wordt uitgereikt in kleine bekertjes. Als u geen vrijmoedigheid hebt om deel te nemen aan de viering van het avondmaal, geeft u dan de broodschaal en de wijnschaal door aan degene die naast u zit.

Na de dienst

U bent van harte welkom om na de dienst (en de bidstond) een kopje koffie of thee te drinken en na te praten of nader kennis te maken als u daar behoefte aan heeft.

Wilt u nog iets weten?

Hebt u vragen?

E-mail

Als u vragen heeft terwijl u een van onze diensten bezoekt….
Voor en na de dienst staan er mensen in de hal die graag uw vragen beantwoorden. Na afloop van de dienst staat de voorganger of één van de ouderlingen aan de uitgang. Ook aan hen kunt u uw vragen kwijt.

Voorzieningen

Slechthorenden

In ons kerkgebouw is een goedgekeurde ringleiding aanwezig.

Mindervaliden

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Geluidsopnamen

Van alle diensten worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt die u via de website terug kunt luisteren.