Nieuws

Startzondag en kinderen in de dienst

Op zondag 21 augustus willen we het nieuwe jeugdwerkseizoen aftrappen tijdens de startzondag. Alle kinderen van de zondagsscholen en Bijbelklas mogen voor de dienst verzamelen in BarGezellig. Hier zullen we, na een hopelijk heerlijke vakantie, samen het nieuwe seizoen beginnen. Vanuit hier gaan de kinderen met hun eigen leiding naar hun lokalen. Deze week hebben alle ouders alvast een mail ontvangen met daarin informatie over in welke groep hun kind(eren) komen na de zomervakantie. We hopen jullie daar allemaal weer te zien!

Vanaf dit nieuwe seizoen zullen de kinderen van zondagsschool 2 en de Bijbelklas op zondag starten in de dienst. Zo zijn zij onderdeel van de diensten en maken zij hier een deel van mee. Voor de prediking zullen zij met hun leiding naar hun eigen lokalen gaan en daar ook de gebruikelijke zondagsschool les ontvangen.