Nieuws

Baptisten in Alphen

30 oktober jl. heeft er een eerste ontmoeting tussen de drie Baptistengemeenten in Alphen aan den Rijn plaatsgevonden. Een deel van elke raad kwam samen in de kapel. Voor sommigen was het een bekend gebouw, door onze gedeelde geschiedenis, en voor sommigen een nieuwe ervaring. Wij kijken terug op een mooie ontmoeting, waarbij wij in elkaar het verlangen hebben mogen ontdekken om de banden aan te halen en in de toekomst mogelijk zelfs de handen ineen te slaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het jeugdwerk, waarbij jonge mensen van de verschillende gemeenten elkaar zouden kunnen ontmoeten. Uiteraard hebben wij daarover geen afspraken gemaakt. Wel wilden wij met u ons enthousiasme delen. U hebt ook gebeden voor deze ontwikkeling. Vanuit onze gemeente zijn de broeders van Staveren, Kalter en uw voorganger als vertegenwoordiging van de gemeente en de raad aanwezig geweest. Bij vragen kunt u zich tot deze drie wenden. In de toekomst zult u zeker meer horen van het vervolg. Dat vervolg zal in het begin van volgend jaar ergens plaatsvinden. Een concrete afspraak is nog niet gemaakt.