Nood in aantocht?

Nood in aantocht?

Deze week startte de overheid met een campagne om ons bewuster te maken van mogelijke noodscenario’s.  Volgens Pieter-Jaap Aalbers, de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding zouden Nederlanders zich beter moeten voorbereiden op een potentiële ramp. Een noodpakket zou geen overbodige luxe zijn. Met aanvallen op onze infrastructuur, tegenwoordig kan dat van achter een computer, zijn we kwetsbaar geworden. Nederland zou er in dat opzicht niet goed voor staan. Met name mensen thuis niet. Voorbereiden dus, luidt het advies. Maar met zo’n oproep komt de vraag als gelovige: hoe zit dat met vertrouwen op God?

We zijn natuurlijk enorm verwend geraakt de laatste decennia. Een heftige watersnoodramp behoort in onze beleving in de geschiedenis thuis, honger kennen de meesten niet in ons land. Oorlog kennen jongeren niet. Gelukkig maar natuurlijk. Maar de luxe kan ons ook parten spelen als het dan toch een keertje mis zou gaan. En hoe zou je daar dan mee om moeten gaan?

Mensen die zich voorbereiden op catastrofes waren nog niet zo heel lang geleden zonderlinge types. In Amerika is dat fenomeen iets minder vreemd. Vandaag de dag zijn de ‘preppers’, zoals deze mensen worden genoemd, niet meer zo vreemd. Desgevraagd blijken steeds meer mensen het gewoon te vinden om je voor te bereiden op een paar dagen zonder stroom en allerlei voorzieningen. En de overheid wil ons aanmoedigen dat voorbeeld te volgen. Als we het Rode Kruis en meneer Aalbers moeten geloven, maar ook de ‘preppers’ van deze tijd, dan is water de belangrijkste voorwaarde om jezelf in leven te houden. Water, warmte, voedsel, noodlicht en een noodradio behoren volgens voornoemde tot de standaard nooduitrusting. Tijdens een interview op de radio werd zelfs gezegd dat onze overheid in geval van nood pas binnen twee weken echt landelijke hulp kunnen bieden.

Ik ben helemaal om! Maar misschien niet zoals u dat zou verwachten. Mensen moeten zich inderdaad voorbereiden op noodsituaties. Er is ook niets mis mee om een beetje vooruit te denken, zeker als je ook nog zorg voor anderen moet dragen. Maar de grootste nood waarvan mensen zich bewust zouden moeten zijn heeft te maken met je ziel, niet met je lichaam. Er is nood in aantocht. Sterker nog! Die nood is er al. Het is een geestelijke nood. Mensen zijn zich er te weinig van bewust dat God op een dag zegt: ‘en nu is het genoeg!’ God grijpt dan in en de wereld zal op zijn kop staan. Israel zal zeker in nood zijn, maar in feite iedereen die dan nog op aarde is. De tijd van Jakobs benauwdheid is in aantocht. Je hoeft er geen geleerde voor te zijn om te zien dat de wereld het geestelijk gezien nu al niet redden kan. Zonder God, zonder redding door Jezus Christus en zonder een standvastig geloof komt de mens straks voor Gods troon te staan en zal verantwoording moeten afleggen. Of de wereld die nood kent? Ze is er nog minder bewust van dan van Nederlands kwetsbaarheid voor mogelijke noodscenario’s. De wereld gaat maar door. En ja, we maken ons wel een beetje zorgen om Rusland en de wereldvrede. Ja, we zijn bezorgd hoe Oekraïne het deze winter zal vergaan. Maar de grootste nood van een mens is niet water, zoals sommigen ons willen doen geloven. De grootste nood is geestelijke nood. Ons noodpakket als gelovigen bestaat niet uit waterzuiveringstabletten, maar uit het levende water. Jezus heeft gezegd: wie in Mij gelooft zal eeuwig leven, ook wanneer hij sterft (Johannes 11:25).

Aan ons is de schone taak om de wereld bewust te maken dat ze een noodpakket kunnen krijgen. En het mooie is: dit noodpakket is gratis! Met Gods Woord onder de arm kunnen we mensen in nood helpen, zelfs als ze er zelf nog niet van overtuigd zijn dat ze dit nodig hebben. Met dit noodpakket mogen we ook zelf gerust vertrouwen hebben in God, die voor Zijn kinderen zorgt. Zorg dus gerust voor een noodpakket in huis, wat extra water, ingeblikt voedsel, een zaklampje en andere noodzakelijke middelen. Maar blijf uzelf en uw omgeving wijzen op de noodzaak om Jezus te kennen als de Redder van de wereld. Met zo’n Heiland kan je de wereld aan. Jezus zei: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’ (Mattheus 6: 33-34)