Lied: Abba, Vader

Lied: Abba, Vader

Binnen kerken en door christelijke radiostations wordt zo nu en dan uitgezocht, welke liederen het meest gezongen worden of het liefst beluisterd. Het is, gezien de titel al geen verrassing meer welke liedtekst u hieronder aan zult treffen. Het is wel opvallend, dat een lied over God als Vader zo graag gezongen wordt. Overigens, het woordje ‘abba’, een Aramees woord, mogen we niet zomaar vertalen met ‘pappa’, ook al is die term wat meer populair.  God is wel een Vader, maar de betekenis van het woord ‘abba’ laat geen kinderlijke aanspreektitel toe voor God.

Wat maakt het uit? Woorden kunnen te oppervlakkig worden. Dat wij het enorme voorrecht hebben God als ‘Vader’ aan te spreken moeten we vooral koesteren. Het mag ons brengen tot dankbaarheid. Ik hoop dat de woorden van onderstaand lied je daartoe mogen brengen:

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn

Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D’uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer

Laat mij nimmer gaan

Abba, Vader, laat mij zijn

Slechts van U alleen