Hoe zit het nu?

Hoe zit het nu?

Afgelopen zondag hebben we stilgestaan bij de schepping, zoals Genesis daarover spreekt. Sommigen vonden dat een lastige preek, vooral omdat ze anders hebben geleerd. Hoe ga je daar nu mee om? Hoe zit het nu? Wie heeft er nu gelijk?

De preek doe ik niet over. Luister die gerust terug als u het onderwerp nog eens wilt bestuderen. Bestudeer de Bijbelgedeelten. Het gaat er in dit artikel om hoe je nu omgaat met zaken die je op de ene manier hebt geleerd en opeens anders krijgt uitgelegd. Allereerst is het heel goed dat u zichzelf een aantal vragen stelt:

  1. Wat geloof ik aangaande dit thema?
  2. Op basis waarvan geloof ik dit? Is dit bijvoorbeeld op basis van een uitleg of is het op basis van een Bijbelvers
  3. Als het op basis van een Bijbelvers gebaseerd is: klopt de interpretatie van dat ene Bijbelvers dan met het geheel van de Bijbel? Zo niet, dan moet je dat ene Bijbelvers anders gaan lezen
  4. Wat heeft de kerk van alle tijd geleerd? Hoe zit dat bij de Joden?

Er zijn natuurlijk thema’s die met Bijbelse onderbouwing verschillend zijn uit te leggen. Dat is ergens heel erg spannend. We willen het natuurlijk heel erg graag duidelijk hebben. Zelf probeer ik de zaken ook zo duidelijk mogelijk te krijgen. De eerlijkheid gebied me te schrijven dat het niet altijd mogelijk is. We hebben de Bijbel. De Heilige Geest wil ons helpen en onderwijzen. We hebben ons verstand om te gebruiken. We mogen bidden en vragen om wijsheid en vertrouwen dat God die wil geven (Jakobus 1:5).

Als u vragen heeft, dan is het heel begrijpelijk als u eerst even moet bekomen en de zaak wil laten bezinken. Vergeet er alleen niet over te praten. U kunt met uw geloofsvragen terecht bij iemand anders, maar als het gaat om de uitleg van een Bijbelgedeelte moet u er ook mee durven gaan naar degene die het onderwijs heeft gebracht. Ik weet het. De dominee aanspreken, dat kan toch niet?! Ik zou niet durven. Als u dat denkt wil ik u toch graag uitnodigen het gesprek wél aan te gaan. Misschien dat u nog wel eens onderwijs te horen krijgt dat u niet gewend bent. Zou u dat ook laten zitten? We hebben dit seizoen geleerd dat Gods Woord centraal moet staan in een gezonde gemeente. We hebben geleerd vanuit de Bijbel dat de gezonde leer heel belangrijk is. Als onderwijs niet klopt, moet u dat bespreekbaar maken.

Hoe doe je dat? Wees open! Wees gewoon eerlijk over wat je geleerd hebt, maar blijf wel open staan voor correctie. Ik beloof dat ook te doen. De enige juiste maatstaf is en blijft: wat zegt de Bijbel? Niet wat ik u leer of een ander u leert, maar datgene wat de Bijbel leert. Leraren zijn ook gehouden de Bijbel, Gods Woord te verkondigen. God weet hoe het zit, of het nu om schepping gaat of welk ander thema dan ook. God heeft ons Zijn Woord gegeven zodat wij door Hem gevormd kunnen worden in ons denken en in ons geloof.