Vakantie

Wij wensen u een goede vakantie toe! Hopelijk kunt u uitrusten van alle arbeid en genieten van Gods prachtige wereld. Weet dat ons bestaan op aarde een doorgang is naar een andere tijd en een nieuwe wereld. Dat oude lied geeft prachtige woorden aan dat verlangen naar die nieuwe wereld.


Lichtstad met uw paarlen poorten

Wond’re stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men op deez’ aarde

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist’ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie

Waar de boom des levens bloeit

En de stroom van levend water

Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist’ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten

In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten

Luist’ren naar zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem