Lied:

We bewegen ons in het kerkelijk seizoen weer richting Pasen en staan, nog meer dan anders, stil bij Jezus’ sterven aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood. Mag ook het volgende lied ons bepalen dat de Zoon van God het laatste woord heeft gesproken. Paulus zegt in 1 Korinthe 15:55

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Met de overwinning van Jezus begeven we ons richting Pasen. De dood heeft niet het laatste woord. Jezus Christus is ook opgestaan uit het graf en Hij heeft de dood de beslissende slag toegebracht. Daarom ook de woorden van het volgende lied: