Kerst: de komst van Jezus

Kerst: de komst van Jezus

“De heidenvolken zullen de Naam van de Heere vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, wanneer de Heere Sion heeft opgebouwd,…” Psalm 102: 16 – 17a (HSV)

De dag die wij verwachten, de jongste dag, waarop Jezus komt voor de Zijnen, is een vreugde voor wie God kennen. Wij hebben onze hoop gesteld op die dag. Gelovigen leven zelfs uit die dag in de zin dat het voor hen een bestemming inhoudt. Ja, we zitten nog hier en nu. Ja, we moeten natuurlijk met waakzaamheid en nuchterheid op die dag wachten. Zolang we de Heer Jezus niet kunnen zien, hebben we het er maar druk mee om met beide benen op de grond te staan. Maar er is iets met de wederkomst, dat verder gaat dan alleen de terugkomst van onze Heer Jezus, ook op aarde. Wanneer Hij komt, bouwt Hij Sion weer op.

Deze Psalm toont ons iets van wat de Heer doet als Hij terug is. Sion opbouwen betekent ook dat Hij het volk Israël weer in ere hersteld. Hoe God dat gaat doen en wat er allemaal aan vooraf gaat weten wij vanuit verschillende profetieën. Wanneer het gebeurt weten we dan weer niet precies. Maar dat het gaat gebeuren lezen we hier en op andere plaatsen in de Schrift (Romeinen 11 bijvoorbeeld). God heeft nog steeds een plan met Zijn volk. Wij mogen er weliswaar ook deel van uit maken, maar dat ene volk Israël blijft toch een bijzonder volk.

Tegenwoordig zie je de strijd steeds feller woeden rondom Israël. Israëlische producten uit de bezette gebieden krijgen van de EU een label. Er lijkt haast niemand te zijn die nog naast Israël gaat staan zoals men dat wel doet voor andere onrechtvaardige gebeurtenissen in de wereld, de media zet een eenzijdig beeld neer van de gebeurtenissen ten gunste van de Palestijnen. Steeds weer neemt de VN resoluties aan om acties in Israël te veroordelen en ze op te roepen om bijvoorbeeld hun nucleaire macht – dus hun mogelijkheid tot zelfverdediging- op te geven. Je vraagt je af hoe die verhoudingen zo krom kunnen zijn. Nee, er gebeurt een hoop daar rondom Sion. Je moet er, Bijbels gezien, je vraagtekens bij zetten. Maar desondanks zijn we verbonden met dat ene volk. We zijn geënt op de edele olijfboom zoals Paulus dat zo mooi omschrijft. En we weten dat God hierin het laatste woord heeft, niet de wereld, de VN of welke andere macht dan ook.

Dat Sion wordt opgebouwd is onlosmakelijk verbonden met de wederkomst van Jezus Christus. Ook in deze Psalm lezen we een hoopvolle verwachting van die wederopbouw van Israel. Voor ons kan dat een aansporing betekenen. Tijdens mijn opleiding hadden we het er regelmatig over. Het Koninkrijk van God zoals het volledig zichtbaar zal zijn wanneer Jezus terugkomt, houdt ons een aanmoediging voor. Groei daarom nu al naar je bestemming toe in alle aspecten van je leven. Dat is dus een persoonlijke leerweg waar we elkaar ook toe mogen aanmoedigen. Daarnaast komt dan die herinnering aan onze verbondenheid (en Gods verbondenheid) met Sion. Ook dat zal met Gods ingrijpen volkomen zijn. Alle volken zijn dan met dat volk Israel verbonden, omdat niet alleen van Sion de Wet uitgaat in het laatste der dagen (Jesaja 2: 3), maar omdat de heidenvolken daarnaar zullen zoeken in het herstelde Sion en zich eraan zullen laven. Ik moedig jullie aan, zeker nu we kerst weer gaan vieren, vast te houden aan de verwachting van de komst van de Heer Jezus. De heerlijkheid van Jezus is vanuit datzelfde volk gekomen. Een kind, veracht en verworpen. Net als Israël nu inmiddels eeuwenlang doormaakt. Jezus is verheven tot de Koning der Koningen. En het begint in onze gebroken wereld in de gelovige harten van mensen. Verwacht Hem, zie uit naar die heerlijke dag dat we bij Hem zullen zijn en zie met Israel uit naar het herstel van Sion! Fijne feestdagen en Shalom!