Jong en oud samen

Jong en oud samen

Afgelopen zondag merkte u het voor het eerst tijdens de dienst. De kinderen beginnen samen met ons in de kerkzaal. Want gemeente zijn doe je samen. De kinderen horen er dus ook helemaal bij. We hebben daarom een hele korte verwijzing naar het thema voor de kinderen met een lied en een moment van gebed samen. Zo hopen we jonge kinderen te laten delen in gezamenlijke momenten. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen samenkomst gaan.

Praktisch gezien is het even wennen, maar er zit vooral ook een bedoeling achter. Die bedoeling ligt in het feit, dat we kinderen willen betrekken bij de zondagse samenkomst. We willen ze een plaats geven in de eredienst voor God. Bovendien willen we de betrokkenheid versterken op het onderwijs dat zij krijgen tijdens de zondagsschool. We zijn samen verantwoordelijk voor het geestelijk onderwijs, ook van kinderen.

Kinderen rekenen we niet onder de leden, maar geloofsmatig hebben ze ook voor ons een belangrijke functie. Jezus zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet. Nu deden we dat laatste niet in het verleden. Maar we versterken de gedachte dat kinderen welkom zijn, door een moment samen met ze te hebben aan het begin van de dienst.

Bovendien stelt Jezus kinderen als voorbeeld. De wijze waarop een kind gelooft zou ook de wijze van ons geloof moeten zijn. Wij mogen geloven als een kind. Dat wil zeggen: we aanvaarden met kinderlijke ontvankelijkheid alles wat God ons leert vanuit Zijn Woord en door Zijn Geest. Wij zijn allemaal kinderen van onze hemelse Vader.

Zo beschouwd hebben de kinderen op een bepaalde manier hun bijdrage voor ons en gaat het er niet om dat we ze alleen maar een moment van welkom willen geven en ze willen laten merken dat we ze ‘zien’. Telkens wanneer we de kinderen ontmoeten, mogen we denken aan wat Jezus leerde over de kwaliteit van ons geloof. We mogen ook denken aan wat Paulus schreef in Efeze 3:18-19

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

(HSV) Samen met alle heiligen… Zijn de kinderen dat? Vaak zijn het bengels! Maar in de betekenis die Jezus hanteert, leren ze ons toch iets over de liefde van God en de liefde voor God. Jong en oud trekken samen op. Mooi toch?