Geloofshelden: Hudson Taylor

Geloofshelden: Hudson Taylor

De afgelopen maanden hebben we met regelmaat stil gestaan bij de geloofshelden uit de Bijbel. Zonder ze te idealiseren – het waren ook mensen met fouten – kunnen ze wel een enorme invloed op ons geloof uitoefenen. Misschien hebt u of heb jij ook wel voorbeelden in uw/jouw geloofsweg. Dat kan familie zijn, een gemeentelid of iemand die enorme invloed heeft uitgeoefend door preken, boeken of op andere manieren. In deze nieuwsbrief wide ik stil staan bij Hudson Taylor, een Engelse zendeling uit de 19e eeuw.

Geloofsvoorbeelden zijn in de geschiedenis van de kerk altijd belangrijk geweest. In de tijd van de Vroege Kerk (de eerste 300 jaar na Christus) was er enorme geloofsvervolging. Met name oudsten en andere leiders in de Gemeente van Jezus Christus waren het doelwit, omdat zij werden gezien als de verantwoordelijke voor de verspreiding van het geloof in Jezus. Van hen werd gezegd dat ‘de martelaren het zaad van de Kerk waren’. Dat wil zeggen: Ze dienden juist als aansporing en als voorbeeld voor andere gelovigen. Het waren christenen, die alles opgaven om een volgeling van Jezus te kunnen zijn.

Een meer recent voorbeeld in toewijding is Hudson Taylor. Hij was de stichter van de Inlandse Zending voor China. Taylor heeft 54 jaar van zijn leven gewijd aan de zending naar China. Vanuit zijn organisatie werden 800 zendelingen China in gestuurd. Er werden ruim 125 scholen opgericht en al vroeg kwamen ruim 20.000 Chinezen tot geloof. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Hoewel hij zelf Baptist was, konden zendelingen uit allerlei christelijke achtergronden zich aansluiten bij de inzet voor de verspreiding van het evangelie aan China.

Zijn toewijding blijkt vooral als je kijkt naar Taylors persoonlijke omstandigheden. Hij verloor een aantal kinderen aan verschillende ziektes, die samenhingen met hun verblijf in China. Uiteindelijk verloor Taylor zelfs zijn vrouw. Hoewel sterfte vaker voorkwam dan vandaag de dag, hebben zoveel verliezen ook de nodige sporen getrokken in zijn fysieke en mentale gezondheid. Zelf geraakte Taylor een keer tijdelijk verlamd door een val die hij maakte van een boot, tijdens zijn inspanningen in China. Het is onder zware omstandigheden dat het karakter en het geloof van Hudson Taylor echt blijkt. Daarin is hij een geloofsvoorbeeld. Ook uit de gevaren waaraan hij zelf bloot stond, blijkt zijn toewijding. Tijdens een vier maanden durende reis ging het schip, dat hen naar China moest brengen, bijna schipbreuk door twee tyfoons. IN zulke omstandigheden werd zijn geloof natuurlijk beproefd. De discipelen van Jezus op het meer tonen ons de menselijke reactie, het doorzettingsvermogen van Hudson laat zien dat hij zich met hart en ziel inzette voor de Grote Opdracht (Mattheus 28:18-20).

Zijn werkwijze was ook uniek. Hudson Taylor begreep als geen ander, dat wanneer je het evangelie brengt, er aanpassing nodig is aan de cultuur. Daarom leerde hij bijvoorbeeld Mandarijn, een van de Chinese talen. Hij was overigens ook thuis in Hebreeuws, Grieks en Latijn. Naast de taal kleedde Taylor zich in traditionele Chinese klederdracht. Hij liet zo op verschillende manieren zien echt naar de mensen toe te gaan, zoals Jezus ook had opgedragen.

Er is veel van deze man te leren, zeker naarmate je zijn biografie beter leert kennen. Een van Hudson Taylors uitspraken maken indruk, met zijn biografie in het achterhoofd:

“Gods word, done in Gods way, will never lack Gods supplies”

Ofwel: wie Gods werk op Gods manier doet, zal Gods voorzienigheid ook altijd proeven. Kunnen wij zo leven? IN volledige overgave en afhankelijkheid? Zo toegewijd aan God, zijn gezin en het evangelie? Met zoveel liefde voor het Chinese volk! Moge het ons aanmoedigen een voorbeeld te nemen aan hen, die ons zijn voorgegaan, zodat wij op onze beurt toekomstige generaties ook blijven aanmoedigen met ons voorbeeld.