Gedicht: Sobrii estote (niet in overdaad)

Gedicht: Sobrii estote (niet in overdaad)

Gebroeders, niet in overdaad

en mest u, noch de volle maat,

die ’t lijf begeert, en sta u toe;

wees wilzaam en nooit wakens moe.

De vijand, uw verderfenis

betrachtend, op zijn ronden is;

de rauwgetaalde leeuw geslacht

hij, zoekend waar hij vee verwacht,

en vangste, die hij vreten zal:

weersta hem, in ’t gelove, pal.

Terwijl o God, Gij, mild en goed,

barmhertigheid ons hopen doet;

en dat wij U begroeten, Heer,

vol dankbaarheid, nog deze keer!

Guido Gezelle, alleer het licht ten avond raakt, p 31. Gedicht: sobrii estote