Bijbelgedeelte

Bijbelgedeelte

“En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen! Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand.” (Handelingen 26: 24-26)

Tegen de Gemeente te Korinthe zegt Paulus:

“Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.” (1 Korinthe 1:18)

Wat wij geloven is uiteindelijk een dwaasheid voor de wereld. Festus reageerde zoals velen reageren op het goede nieuws van Jezus Christus, die kwam om zondaren te redden. Oh, wat kunnen we verdrietig zijn als de gehoopte reactie uitblijft. Als bijvoorbeeld mensen in een bijzondere dienst komen, hopen we altijd dat God die samenkomst mag gebruiken. We hopen dan zo vurig dat die ene ongelovige net het juiste hoort! We hopen zo dat ze tot geloof mogen komen. Wanneer Paulus voor Festus staat, wil ook koning Agrippa deze Paulus wel eens horen. Na het horen van Paulus’ woorden is zijn reactie:

“U overtuigd mij bijna om christen te worden!” (Hand 26: 28)

Tja, bijna! Soms zien we dat ongelovigen positief reageren op een dienst, als ze dan een keer komen. Het is net alsof ze er dan bijna zijn. Dan worden we hoopvol en denken we bij onszelf: zou het? Zou de ommekeer komen? Helaas moeten we ook zeggen dat christen zijn en bijna een christen zijn twee totaal verschillende zaken zijn. Als je bijna op je bestemming bent gekomen, dan ben je er niet. Als je bijna genoeg brandstof in de tank had zitten, dan kom je er toch niet. Als je bijna genoeg resultaten had geboekt op school of op je werk, dan was het toch nog onvoldoende. Ook al ben je er bijna, dat is niet voldoende.

Voor ons zijn deze woorden een herinnering. Dat we er ernst mee moeten maken om God centraal te blijven stellen. We moeten doorlopen, onder aanmoediging van al die geloofshelden. We moeten het einde halen.

Voor onze geliefden is het een aansporing. Niet in de eerste plaats dat we meer moeten aandringen, maar de aansporing zit daarin dat wij meer en meer veranderd worden naar het beeld van God. Wanneer wij groeien in onze relatie met God, dan wordt dat vanzelf heel bijzonder in deze wereld. Daarom ook kan koning Agrippa reageren dat Paulus’ betoog wel erg overtuigend klinkt. Paulus getuigt van zijn leven met God. Dat overtuigde de koning. Bijna dan…

Tegelijkertijd mogen we ons realiseren dat de reactie van Festus ons meer dan eens ten deel zal vallen: ‘u bent buiten zinnen’ betekent zoiets als: u bent helemaal gek geworden. Of in wat minder aardig gesteld: er zit een steekje bij je los.

Als we die reactie krijgen, mogen we ook leren dat met waardigheid te dragen. Ook daarin mogen we God vragen ons te veranderen van binnenuit.

Heer, help ons staande te blijven, te getuigen en met kracht Uw heerlijkheid te verkondigen!