Nieuws

Terugblik jeugdweekend. Het thema Stel je voor

In het weekend van 18 september jl. zijn we met een groep van negen jonge jeugdigen (leeftijd 12-16) op jeugdweekend geweest. Het jeugdweekend vond dit jaar plaats in Otterlo. Naast het behandelen van ons thema, hebben we allerlei inspannende en ontspannen activiteiten gedaan met elkaar. Sport en spellen, een tocht door Otterlo op een heuse fietstrein, een dropping in het bos, een kampvuur en natuurlijk lekker eten met elkaar. Onder muzikale begeleiding van de jongeren zelf hebben we met elkaar gezongen en we hebben een plaatselijke Baptistengemeente bezocht.

‘Stel je voor’ was het thema waarover we met de jeugd mochten nadenken. ‘Stel je voor’ kan je op twee manieren opvatten; jezelf voorstellen, maar ook jezelf ‘iets’ voorstellen. Door het weekend heen hebben we hier met elkaar als groep en in kleinere groepjes over gesproken. We hebben met elkaar nagedacht over wie we zelf zijn, maar ook wie we mogen zijn in Christus en wat dit betekent. Ook hebben we ons verplaatst in bekende figuren uit de Bijbel en ons verdiept in wie zij waren. Ons voorgesteld hoe het zou zijn om één van hen te zijn, om te zien hoe zij met bepaalde uitdagingen omgingen. We hebben onderzocht hoe God ons ziet en ook hoe anderen iets van Gods liefde in ons kunnen zien.

We kijken terug op een mooi weekend en hebben veel zegeningen mogen ervaren. De onderlinge sfeer was erg ontspannen en positief. Doordat we met een kleine groep waren, was er veel verbondenheid, ontspanning en gezelligheid. Het weekend is goed verlopen en ongelukken groot en klein zijn ons bespaard gebleven. Daarnaast mochten we genieten van heerlijk weer, waardoor we veel buiten mochten zijn met elkaar. Vermoeid, maar vol goede moed mochten we allen weer veilig thuis komen en genieten we nu na van de dingen die we met elkaar beleefd hebben. We zijn dankbaar voor een prachtig weekend!